Czasownik

Czasowniki greckie odmieniają się przez

 1. Strony (η φωνή, η διάθεση):
  • Strona czynna -- Ενεργητική φωνή
  • Strona bierna -- Μεσοπαθητική φωνή
 2. Tryby (η έγκλιση)
  • Oznajmiający -- Οριστική
  • Łączący -- Υποτακτική
  • Rozkazujący -- Προστακτική
 3. Czasy (ο χρόνος)
  • Teraźniejszy -- Ενεστώτας
  • Przeszły niedokonany -- Παρατατικός
  • Aoryst -- Αόριστος
  • Przeszły dokonany -- Παρακείμενος
  • Zaprzeszły -- Υπερσυντέλικος
  • Przyszły niedokonany -- Μέλλοντας διαρκείας
  • Przyszły dokonany -- Μέλλοντας στιγμιαίος
  • Przyszły złożony -- Συντελεσμένος μέλλοντας
 4. Jedną formację imienną - imiesłów (μετοχή).

Zauważmy, że bezokolicznik (απαρέμφατο) we współczesnym greckim nie istnieje.

Według reguł tworzenia form osobowych greckie czasowniki dzielimy na dwie koniugacje (η συζυγία): koniugację Α (Α΄ συζυγία) i koniugację Β (Β΄ συζυγία). Do koniugacji Α należą czasowniki mające w 1. osobie liczby pojedynczej nieakcentowaną końcówkę (oprócz czasowników o końcówce -άω). Do koniugacji Β należą czasowniki mające w 1. osobie liczby pojedynczej końcówki -άω lub . W zależności od końcówki rozróżniamy więc dwie koniugacji podrzędne: rzeczowniki na -άω stanowią koniugację Β1 (Β΄ συζυγία - α΄ τάξη), rzeczowniki zaś na stanowią koniugacje Β2 (Β΄ συζυγία - β΄ τάξη).

Każdy czasownik ma trzy tematy (το θέμα):

 1. Temat czasu teraźniejszego, od którego tworzymy następujące czasy w obu stronach:
  1. Ενεστώτας
  2. Παρατατικός
  3. Μέλλοντας διαρκείας
 2. Temat aorystu, od którego tworzymy następujące czasy strony czynnej:
  1. Μέλλοντας στιγμιαίος
  2. Αόριστος
  3. Παρακείμενος
  4. Υπερσυντέλικος
  5. Συντελεσμένος μέλλοντας
 3. Temat aorystu strony biernej, od którego tworzymy następujące czasy strony biernej:
  1. Μέλλοντας στιγμιαίος
  2. Αόριστος
  3. Παρακείμενος
  4. Υπερσυντέλικος
  5. Συντελεσμένος μέλλοντας

Czasowniki posiadające tylko tematy czasu teraźniejszego i aorystu nazywamy czasownikami czynnymi. Czasowniki mające tylko temat strony biernej nazywamy czasownikami biernymi (αποθετικά ρήματα).