Zaimek

Zaimek (αντωνημία) zastępuje rzeczownik, przymiotnik lub liczebnik. W języku nowogreckim wyróżniamy następujące gromady zaimków:

  • Zaimki osobowe (προσωπικές αντωνημίες)
  • Zaimki dzierżawcze (κτητικές αντωνημίες)
  • Zaimki wskazujące (δεικτικές αντωνημίες)
  • Zaimki względne (αναφορικές αντωνημίες)
  • Zaimki pytające (ερωτηματικές αντωνημίες)
  • Zaimki nieokreślone (αόριστες αντωνημίες)