Przedimek

Odmiana przedimka określonego

Katarewusa posiada tylko przedimek określony, którego odmianę podajemy w poniższej tabeli:

Ὀνομαστική τό
Γενική τοῦ τῆς τοῦ
Αἰτιατική τόν τήν τό
Δοτική τῶ, τῷ τῆ, τῇ τῶ, τῷ
Ὀνομαστική οἱ αἱ τά
Γενική τῶν τῶν τῶν
Αἰτιατική τούς τάς τά
Δοτική τοῖς ταῖς τοῖς

Rzeczowniki w wołaczu często są używane z wykrzyknikiem , który często jest nazywany wołaczem rodzajnika określonego.

Użycie

Reguły użycia przedimka w języku nowogreckim obowiązują również w katarewusie. Na dodatek, katarewusa posiada następujące właściwości:

Przedimek może określać rzeczownik domyślny, nie występujący jawnie w zdaniu: τὰ τῆς πατρίδος to co się tyczy naszej ojczyzny (domyśla się rzeczownik πράγματα), οἱ περὶ αὐτόν otaczające go (domyśla się ἄνθρωποι).

Przedimek może stosować się nie tylko do rzeczownika ale nawet do całego wyrazu, jeśli wyraz ten określa jakieś pojęcie: ἡ πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὸν λαόν ἀγάπη miłość do ojczyzny i ludu.

Przedimek może występować w roli zaimka wskazującego w wyrazie ὁ μὲν ... ὁ δέ ... jeden ... a drugi ..., na przykład: ὁ μὲν ἧτο πλούσιος, ὁ δὲ πτωχός jeden był bogaty, a drugi biedny.