Tryb łączący

Tryb łączący ma trzy czasy:

  1. Teraźniejszy (Ενεστώτας)
  2. Aoryst (Αόριστος)
  3. Przeszły dokonany (Παρακείμενος)

Czas teraźniejszy

Czas teraźniejszy trybu łączącego tworzy się za pomocą cząstki να oraz czasownika odmienianego w formie czasu teraźniejszego trybu oznajmiającego:

Α Β1 Β2
εγώ να διαβάζ ω να νικά ω να θεωρ ώ
εσύ να διαβάζ εις να νικ άς να θεωρ είς
αυτός να διαβάζ ει να νικ άει να θεωρ εί
εμείς να διαβάζ ουμε να νικ άμε να θεωρ ούμε
εσείς να διαβάζ ετε να νικ άτε να θεωρ είτε
αυτοί να διαβάζ ουν να νικ άν(ε) να θεωρ ούν(ε)

Aoryst

Aoryst trybu łączącego tworzymy dodając do tematu aorystu końcowki osobowe czasu teraźniejszego.

Α Β1 Β2
εγώ να διαβάσ ω να νικήσ ω να θεωρήσ ω
εσύ να διαβάσ εις να νικήσ εις να θεωρήσ εις
αυτός να διαβάσ ει να νικήσ ει να θεωρήσ ει
εμείς να διαβάσ ουμε να νικήσ ουμε να θεωρήσ ουμε
εσείς να διαβάσ ετε να νικήσ ετε να θεωρήσ ετε
αυτοί να διαβάσ ουν να νικήσ ουν να θεωρήσ ουν(ε)

Czas przeszły dokonany

Czas przeszły dokonany tworzymy za pomocą cząstki να i czasu przeszłego dokonanego trybu oznajmiającego.

Α Β1 Β2
εγώ να έχω διαβάσει να έχω νικήσει να έχω θεωρήσει
εσύ να έχεις διαβάσει να έχεις νικήσει να έχεις θεωρήσει
αυτός να έχει διαβάσει να έχει νικήσει να έχει θεωρήσει
εμείς να έχουμε διαβάσει να έχουμε νικήσει να έχουμε θεωρήσει
εσείς να έχετε διαβάσει να έχετε νικήσει να έχετε θεωρήσει
αυτοί να έχουν διαβάσει να έχουν νικήσει να έχουν θεωρήσει