Liczebnik

W języku nowogreckim rozróżniamy liczebniki główne i porządkowe oraz przysłówki liczebnikowe.

Liczebniki rozdziałowe (odpowiadające na pytanie po ile?) tworzą się omownie:

ένας ένας po jednemu
ανά δύο po dwa
ανά τρία po trzy

Spośród liczebników głównych odmieniają się liczebniki jeden (ένα), trzy (τρία), cztery (τέσσερα), tysiąc (χίλια) oraz wszystkie setki.

Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki na -ος , - η , - ο.