Zaimki nieokreślone

Zaimki nieokreślone dzielą się na zaimki odmienne i nieodmienne. W swoją kolej, zaimki nieokreślone odmienne możemy rozdzielić na zaimki używane tylko w liczbie pojedynczej (singularia tantum), używane tylko w liczbie mnogiej (pluralia tantum) oraz używane w obu liczbach.

Użycie κανένας i τίποτα

W zdaniach twierdzących i pytających κανένας znaczy ktokolwiek, ktoś, τίποτα zaś znaczy jakikolwiek.

Przykłady:

Αν μου τηλεφωνήσει κανείς, να του πεις να ξαναπάρει το απόγευμα. Jeśli mi ktoś zatelefonuje, powiedz mu, żeby przedzwonił jutro.
Έχεις κανένα βιβλίο να μου δώσεις; Masz jakąś książkę, którą byś mógł mi dać?
Αν μάθεις τίποτα να μου το πεις. Jeśli dowiedziesz się czegokolwiek, powiedz mi.

W zdaniach przeczących κανένας znaczy nikt, τίποτα zaś znaczy nic:

Κανείς δεν είδε τον δολοφόνο. Nikt nie widział zabójcy.
Δεν έχω τίποτε να σου πω. Nie mam nic do powiedzenia.

-- Ποιος ήρθε σήμερα;

-- Κανείς.

-- Kto przyszedł dziś?

-- Nikt.

-- Τι έγινε;

-- Τίποτε.

-- Co się stało?

-- Nic.

Użycie κάποιος

Zaimek κάποιος oznacza nieokreśloną lub nieznaną bliżej osobę lub obiekt i tłumaczy się ktoś, ktokolwiek, lub jako przymiotnik jakiś, jakikolwiek, niektóry.

Ήρθε σήμερα κάποιος στο γραφείο μου; Ktoś przychodził dziś do mego biura?
Έχω κάποια έπιπλα και θέλω να τα πουλήσω. Mam niektóre mebli i chcę je sprzedać.

Użycie μερικοί

Zaimek μερικοί oznacza niewielką ilość przedmiotów lub osób. Używa się tylko w nieokreślonym kontekście. Tłumaczymy go jako niektóre, nieliczni, kilka.

Ήρθαν μερικοί νέοι στη διάλεξη. Na lekcję przyszło kilka młodzieńców.
Υπήρχαν μερικές καρέκλες σ΄εκείνο το δωμάτιο. W tym pokoju było kilka krzeseł.

Użycie άλλος

Ο Γιάννης έγινε άλλος άνθρωπος. Jan stał się innym człowiekiem.
Πού είναι τα άλλα παιδιά; Gdzie jest reszta dzieci?
Εγώ κράτησα όσα βλέπεις. Τα άλλα τα έδωσα στον αδελφό μου. Wziąłem tyle, ile widzisz. Resztę oddałem mojemu bratu.

Użycie κάθε

Κάθε άνθρωπος έχει και τα ελαττώματά του. Każdy człowiek ma swoje wady.
Κάθε Κυριακή πηγαίναμε βόλτα στο Φάληρο. Co niedzielę chodziliśmy na spacer do Faliro.

Użycie κάτι

Zaimek nieodmienny κάτι może zastępować rzeczownik lub przymiotnik. Gdy zastępuje rzeczownik, oznacza nieznany lub nieokreślony obiekt bądź osobę i tłumaczy się jako coś:

Ο Χρίστος βρήκε κάτι στον δρόμο. Christos znalazł coś na drodze.
Ο Νίκος είδε κάτι στον ουρανό. Mikołaj coś zauważył w niebie.

Jeśli κάτι zastępuje przymiotnik, tzn. odnosi się do jakiegoś rzeczownika, oznacza ono nieokreśloność tego rzeczownika. W takim wypadku tłumaczymy go jako jakiś, jakikolwiek, niektóry, pewny.

Ο Γιώργος διαβάζει κάτι παλιά βιβλία. Jerzy czyta jakieś stare księgi.
Ήρθαν κάτι ξένοι και γύρευαν τον διευθυντή. Przyszli jacyś nieznajomi i pytali o dyrektora.
Δεν σε επισκέφτηκα, γιατί είχα κάτι δουλειές να κάνω. Nie wpadłem do ciebie, bo miałem pewne rzeczy do zrobienia.

Użycie przedimka z zaimkami

Przedimka nigdy się nie używa z zaimkami nieokreślanymi κάποιος, κανένας, μερικοί.

Zaimki άλλος и κάθε można używać tak z przedimkiem jak i bez niego.

Odmiana zaimków nieokreślonych

Zaimek ένας (jakiś, jakikolwiek) odmienia się jak przedimek nieokreślony.

Zaimki κανένας, κάποιος, μερικοί odmieniają się tak:

κανένας
κανένας (κανείς) καμιά (καμία) κανένα
κανένος καμιάς κανενός
κανένα(ν) καμιά κανένα


κάποιος
κάποιος κάποια κάποιο
κάποιου κάποιας κάποιου
κάποιον κάποια κάποιο
κάποιοι κάποιες κάποια
κάποιων κάποιων κάποιων
κάποιους κάποιες κάποια


μερικοί
μερικοί μερικές μερικά
μερικών μερικών μερικών
μερικούς μερικές μερικά

Zaimki nieodmienne

κάτι cokolwiek; coś; jakiś
τίποτε (τίποτα) cokolwiek; coś
κάθε każdy