Ułamki

Ułamki tworzymy zgodnie z następującą regułą: w liczniku stawiamy liczebnik główny, a w mianowniku (ο παρονομαστής) --- liczebnik porządkowy w rodzaju nijakim (przy liczebniku domyśla się słowo μέρος):

1/4 ένα τέταρτο
3/4 τρία τέταρτα
7/8 επτά όγδοα
1/100 ένα εκατοστό
1/1000 ένα χιλιοστό