Zaimki dzierżawcze

Formy zaimków dzierżawczych zbiegają się z dopełniaczem zaimków osobowych w formie nieakcentowanej:

1. os. 2. os. 3. os.
μου σου του/της/του
μας σας τους

Zaimki dzierżawcze zawsze kładziemy po rzeczowniku: Αυτό είναι το σπίτι μου.

Akcentowane formy zaimków dzierżawczych stwarzają się opisowo za pomocą przymiotnika δικός i odpowiedniej formy nieakcentowanej: Αυτό το σπίτι είναι δικό μου.