Zaimki osobowe

Formy nieakcentowane

1. os. 2. os. 3. os.
Ονομαστική εγώ εσύ αυτός,-ή,-ό
Γενική μου σου του/της/του
Αιτιατική με σε τον/την/το
Ονομαστική εμείς εσείς αυτοί,-ές,-ά
Γενική μας σας τους
Αιτιατική μας σας τους/τις/τα

Formy akcentowane

1. os. 2. os. 3. os.
Ονομαστική εγώ εσύ αυτός,-ή,-ό
Γενική εμένα εσένα σ΄αυτόν,-ήν,-ό
Αιτιατική εμένα εσένα αυτόν,-ήν,-ό
Ονομαστική εμείς εσείς αυτοί,-ές,-ά
Γενική εμάς εσάς σ΄αυτούς,-ές,-ά
Αιτιατική εμάς εσάς αυτούς,-ές,-ά

Użycie zaimków w formach dopełnienia

W wypadku gdy czasownik ma dwa dopełnienia, bliższe i dalsze, wyrażone zaimkami, obowiązuje następujący szyk słów:

Dopełnienie dalsze + Dopełnienie bliższe + Czasownik

Na przykład:

(δεν) του το έδωσα. Dałem mu to. (Nie dałem mu tego.)
(δεν) θα σου τον δώσω. Dam ci to. (Nie dam ci tego.)
να (μην) της την δώσεις Daj jej ją (Nie dawaj jej ją).

W zdaniach rozkazujących zaimki kładziemy po czasowniku w trybie rozkazującym:

Ρώτησέ τον. Spytaj go.
Γράψτε τούς τα. Napisz im je.

W tym wypadku, zamiast zaimka τις używamy τες: Φέρτε τις εφημερίδες. Φέρτε τες.

Jeśli po czasowniku dwusylabowym w trybie rozkazującym (δώσε, πάρε, φέρε i td.) występuje zaimek trzeciej osoby w bierniku (tzn. dopełnienie bliższe), czasownik zwykle traci końcówkę : Φέρε το αμέσως. == Φέρ'το αμέσως. Πάρε τες από εδώ == Πάρ'τες από εδώ.

Jeśli taki czasownik rządzi dwoma zaimkami, zaimki te kładziemy w szyku zwrotnym, tzn. pierwszym kładziemy zaimek w bierniku (dopełnienie bliższe), drugim zaś - zaimek w formie dopełnienia dalszego. Na przykład: Φέρε μου το αμέσως. == Φέρ'το μου αμέσως.

Zaimki w formie dopełnienia są enklitykami, a zatem, jeśli ich użycie z czasownikiem powoduje powstanie trzech nieakcentowanych sylab, obowiązuje użycie akcentu dodatkowego, zgodnie z ogólnymi regułami akcentuacji:

Διάβασε το βιβλίο. Διάβασέ το.
Φέρτε την εφημερίδα στον παππού. Φέρτε τού την.