Займенник

Займенник (αντωνημία) заміняє собою іменник, прикметник або числівник. В грецькій є такі типи займенників:

  • Особові (προσωπικές αντωνημίες)
  • Присвійні (κτητικές αντωνημίες)
  • Вказівні (δεικτικές αντωνημίες)
  • Відносні (αναφορικές αντωνημίες)
  • Питальні (ερωτηματικές αντωνημίες)
  • Неозначені (αόριστες αντωνημίες)