Вказівні займенники

αυτός -- цей
αυτός αυτή αυτό
αυτού αυτής αυτό
αυτόν αυτήν αυτό
αυτοί αυτές αυτά
αυτών αυτών αυτών
αυτούς αυτές αυτά


εκείνος -- той
εκείνος εκείνη εκείνο
εκείνου εκείνης εκείνου
εκείνον εκείνη εκείνο
εκείνοι εκείνες εκείνα
εκείνων εκείνων εκείνων
εκείνους εκείνες εκείνα


τέτοιος -- такий, подібний
τέτοιος τέτοια τέτοιο
τέτοιου τέτοιας τέτοιου
τέτοιον τέτοια τέτοιο
τέτοιοι τέτοιες τέτοια
τέτοιων τέτοιων τέτοιων
τέτοιους τέτοιες τέτοια


τόσος -- такий
τόσος τόση τόσο
τόσου τόσης τόσου
τόσον τόση τόσο
τόσοι τόσες τόσα
τόσων τόσων τόσων
τόσους τόσες τόσα