Питальні займенники

ποιος -- хто?, який?
ποιος ποια ποιο
ποιου/τίνος ποιας ποιου/τίνος
ποιον ποια ποιο
ποιοι ποιες ποια
ποιων/ποιανών/τίνων
ποιους ποιες ποια

πόσος -- скільки?
πόσος πόση πόσο
πόσου πόσης πόσου
πόσον πόση πόσο
πόσοι πόσες πόσα
πόσων πόσων πόσων
πόσους πόσες πόσα

Невідмінювані займенники

τί що?
πού де? κуди?