Неозначені займенники

Неозначені займенники поділяються на відмінювані та невідмінювані. У свою чергу, відмінювані займенники поділяються на такі, що мають лише однину (singularia tantum), лише множину (pluralia tantum) та однину і множину.

Застосування займенників κανένας та τίποτα

У стверджувальних та питальних реченнях κανένας означає хто-небудь, хтось, τίποτα означає який-небудь.

Наприклад:

Αν μου τηλεφωνήσει κανείς, να του πεις να ξαναπάρει το απόγευμα. Якщо мені хтось зателефонує, скажи йому, щоб передзвонив завтра.
Έχεις κανένα βιβλίο να μου δώσεις; Маєш якусь книгу, яку б ти зміг мені дати?
Αν μάθεις τίποτα να μου το πεις. Якщо щось взнаєш, скажи мені.

В заперечних реченнях κανένας означає ніхто, а τίποτα -- нічого:

Κανείς δεν είδε τον δολοφόνο. Ніхто не бачив убивцю.
Δεν έχω τίποτε να σου πω. Мені немає що тобі сказати

-- Ποιος ήρθε σήμερα;

-- Κανείς.

-- Хто сьогодні прийшов?

-- Ніхто.

-- Τι έγινε;

-- Τίποτε

-- Що трапилось?

-- Нічого

Застосування займенника κάποιος

Займенник κάποιος означає невизначену чи невідому особу чи предмет та перекладається як хтось, щось, чи прикметником якийсь, деякий:

Ήρθε σήμερα κάποιος στο γραφείο μου; Хтось сьогодні приходив до мене в контору?
Έχω κάποια έπιπλα και θέλω να τα πουλήσω. Я маю деякі меблі і хочу їх продати.

Застосування займенника μερικοί

Займенник μερικοί означає невелику кількість предметів чи осіб. Воно вживається тільки в невизначеному контексті та перекладається як деякі, кілька, декілька.

Ήρθαν μερικοί νέοι στη διάλεξη. На лекцію прийшло кілька молодих людей
Υπήρχαν μερικές καρέκλες σ΄εκείνο το δωμάτιο. В тій кімнаті було декілька стільців

Застосування займенника άλλος

Ο Γιάννης έγινε άλλος άνθρωπος. Яніс став іншою людиною.
Πού είναι τα άλλα παιδιά; Де інші діти?
Εγώ κράτησα όσα βλέπεις. Τα άλλα τα έδωσα στον αδελφό μου. Я взяв скільки бачиш. Все інше віддав своєму братові.

Застосування займенника κάθε

Κάθε άνθρωπος έχει και τα ελαττώματά του. Кожен має свої недоліки.
Κάθε Κυριακή πηγαίναμε βόλτα στο Φάληρο. Щонеділі ми ходимо гуляти у Фаліро.

Застосування займенника κάτι

Коли невідмінюваний займенник κάτι вживається замість іменника, він означає невідомий чи невизначений предмет чи особу та перекладається як щось:

Ο Χρίστος βρήκε κάτι στον δρόμο. Христос щось знайшов на дорозі.
Ο Νίκος είδε κάτι στον ουρανό. Нікос помітив щось у небі.

Коли κάτι вживається у якості прикметника, тобто належить до якогось іменника, воно вказує на невизначеність цього іменника та перекладається як якийсь, який-нибудь, деякий, один:

Ο Γιώργος διαβάζει κάτι παλιά βιβλία. Йоргос читає якісь старі книги.
Ήρθαν κάτι ξένοι και γύρευαν τον διευθυντή. Прийшли якісь незнайомі люди та розшукували директора.
Δεν σε επισκέφτηκα, γιατί είχα κάτι δουλειές να κάνω. Я до тебе не зайшов, тому що мені треба було вирішити деякі справи.

Застосування артикля

Артикль ніколи не вживається з неозначеними займенниками κάποιος, κανένας, μερικοί.

Займенники άλλος та κάθε можуть використовуватися як з артиклем, так і без нього.

Відмінювання неозначених займенників

Займенник ένας (якийсь, деякий) відмінюється так само, як і неозначений артикль.

κανένας
κανένας (κανείς) καμιά (καμία) κανένα
κανένος καμιάς κανενός
κανένα(ν) καμιά κανένα


κάποιος
κάποιος κάποια κάποιο
κάποιου κάποιας κάποιου
κάποιον κάποια κάποιο
κάποιοι κάποιες κάποια
κάποιων κάποιων κάποιων
κάποιους κάποιες κάποια


μερικοί
μερικοί μερικές μερικά
μερικών μερικών μερικών
μερικούς μερικές μερικά

Невідмінювані займенники

κάτι що-небудь, щось; якийсь
τίποτε (τίποτα) що-небудь, щось
κάθε кожен