Прикметник

Прикметники трьох закінчень

Більшість прикметників мають різні закінчення в усіх трьох родах. Такі прикметники називаються прикметниками трьох закінчень.

Прикметники на -ος , -η , -ο
наголошене закінчення
σωστ ός σωστ ή σωστ ό
σωστ ού σωστ ής σωστ ού
σωστ ό σωστ ή σωστ ό
σωστ οί σωστ ές σωστ ά
σωστ ών σωστ ών σωστ ών
σωστ ούς σωστ ές σωστ ά
ненаголошене закінчення
εύκολ ος εύκολ η εύκολ ο
εύκολ ου εύκολ ης εύκολ ου
εύκολ ο εύκολ η εύκολ ο
εύκολ οι εύκολ ες εύκολ α
εύκολ ων εύκολ ων εύκολ ων
εύκολ ους εύκολ ες εύκολ α


Прикметники на -ος , -α , -ο
ωραί ος ωραί α ωραί ο
ωραί ου ωραί ας ωραί ου
ωραί ο ωραί α ωραί ο
ωραί οι ωραί ες ωραί α
ωραί ων ωραί ων ωραί ων
ωραί οι ωραί ες ωραί α


Прикметники на -ός , -ιά , -ό
γλυκ ός γλυκ ιά γλυκ ό
γλυκ ού γλυκ ιάς γλυκ ού
γλυκ ό γλυκ ιά γλυκ ό
γλυκ οί γλυκ ές γλυκ ά
γλυκ ών γλυκ ών γλυκ ών
γλυκ ούς γλυκ ές γλυκ ά


Прикметники на -υς , -ια , -υ
βαθ ύς βαθ ιά βαθ ύ
βαθ ιού  /  βαθ ύ βαθ ιάς βαθ ιού  /  βαθ ύ
βαθ ύ βαθ ιά βαθ ύ
βαθ ιοί βαθ ιές βαθ ιά
βαθ ιών βαθ ιών βαθ ιών
βαθ ιούς βαθ ιές βαθ ιά


Прикметники на -ης , -ια , -ι
βυσσιν ής βυσσιν ιά βυσσιν ί
βυσσιν ιού  /  βυσσιν ή βυσσιν ιάς βυσσιν ιού
βυσσιν ή βυσσιν ιά βυσσιν ί
βυσσιν ιοί βυσσιν ιές βυσσιν ιά
βυσσιν ιών βυσσιν ιών βυσσιν ιών
βυσσιν ιούς βυσσιν ιές βυσσιν ιά


Прикметники на -ης , -α , -ικο
πεισματάρ ης πεισματάρ α πεισματάρ ικο
πεισματάρ η πεισματάρ ας πεισματάρ ικου
πεισματάρ η πεισματάρ α πεισματάρ ικο
πεισματάρ ηδες πεισματάρ ες πεισματάρ ικα
πεισματάρ ηδων ----- πεισματάρ ικων
πεισματάρ ηδες πεισματάρ ες πεισματάρ ικα


Прикметники на -ας , -ου , -αδικο
υπναρ άς υπναρ ού υπναρ άδικο
υπναρ ά υπναρ ούς υπναρ άδικου
υπναρ ά υπναρ ού υπναρ άδικο
υπναρ άδες υπναρ ούδες υπναρ άδικα
υπναρ άδων υπναρ ούδων υπναρ άδικων
υπναρ άδες υπναρ ούδες υπναρ άδικα

Прикметники двох закінчень

Деякі прикметники мають однакові закінчення в чоловічому та жіночому роді. Наприклад:

θεμελιώδ ης основний, основна
θεμελιώδ ες основне

Такі прикметники називаються прикметниками двох закінчень і відмінюються так:

Прикметники на -ης , -ες
наголошене закінчення
συνεπ ής συνεπ ές
συνεπ ούς συνεπ ούς
συνεπ ή συνεπ ές
συνεπ είς συνεπ ή
συνεπ ών συνεπ ών
συνεπ είς συνεπ ή
ненаголошене закінчення
θεμελιώδ ης θεμελιώδ ες
θεμελιώδ ους θεμελιώδ ους
θεμελιώδ η θεμελιώδ ες
θεμελιώδ εις θεμελιώδ η
θεμελιώδ ων θεμελιώδ ων
θεμελιώδ εις θεμελιώδ η

В прикметниках двох закінчень на -ώδης наголос в родовому відмінку множини переходить на останній склад:

μυστηδι ώδης
μυστηδι ώδους
μυστηδι ώδη
μυστηδι ώδεις
μυστηδι ωδών
μυστηδι ώδεις

Ступені порівняння

Грецькі прикметники мають три ступені порівняння (παραθετικά επιθέτων, βαθμοί): звичайний (θετικός βαθμός), вищий (συγκριτικός βαθμός) та найвищий (υπερθετικός βαθμός). Звичайний ступінь розглядався в попередньому розділі.

Вищий ступінь порівняння може утворюватись або синтетично, за допомогою суфікса -τερος , -τερη , -τερο (μονολεκτικός συγκριτικός), або описово, з додаванням прислівника πιο (περιφραστικός συγκριτικός), наприклад:ωραίος гарний
ωραιότερος, πιο ωραίος гарніший, більш гарний

Вищий ступінь вказує на вищий ступінь якості в порівнянні з іншою особою чи предметом:

Ο Γιαννής είναι εργατικότερος από τον Πέτρο. або Ο Γιαννής είναι πιο εργατικός από τον Πέτρο. Яніс працьовитіший за Петроса.

Найвищий ступінь поділяється на найвищий відносний (σχετικός) та найвищий абсолютний (απόλυτος).

Найвищий відносний ступінь утворюється за допомогою додавання означеного артикля до вищого ступеня прикметника й означає найвищий ступінь якості серед певної групи осіб чи предметів. Наприклад:

Ο Γιαννής είναι ο εργατικότερος στην οικογένεια. або Ο Γιαννής είναι ο πιο εργατικός στην οικογένεια. Яніс -- найпрацьовитіший в сім'ї.

Найвищий абсолютний ступінь утворюється за допомогою суфікса -τατος , -τατη , -τατο й означає найвищий ступінь якості безвідносно інших предметів. Наприклад:

Ο Γιαννής είναι εργατικότατος. Яніс -- найпрацьовитіший.

Суплетивні ступені порівняння

Деякі прикметники утворюють неправильні ступені порівняння. Найважливішими з них є:

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός
καλός καλύτερος άριστος
κακός χειρότερος κάκιστος
λίγος λιγότερος ελάχιστος
μεγάλος μεγαλύτερος μέγιστος