Дріб

Дріб утворюється таким чином: чисельник (ο αριθμητής) передається кількісним числівником середнього роду, а знаменник (ο παρονομαστής) -- порядковим числівником середнього роду (де мається на увазі слово μέρος):

1/4 ένα τέταρτο
3/4 τρία τέταρτα
7/8 επτά όγδοα
1/100 ένα εκατοστό
1/1000 ένα χιλιοστό