Відносні займенники

οποίος -- котрий, який
ο οποίος η οποία το οποίο
του οποίου της οποίας του οποίου
τον οποίον την οποία το οποίο
οι οποίοι οι οποίες οι οποία
των οποίων των οποίων των οποίων
τους οποίος τις οποίες τα οποία


όποιος -- той хто, той що, всякий
όποιος όποια όποιο
όποιου όποιας όποιου
όποιον όποια όποιο
όποιοι όποιες όποια
όποιων όποιων όποιων
όποιος όποιες όποια


όσος -- стільки; стільки, скільки
όσος όση όσο
όσου όσης όσου
όσον όση όσο
όσοι όσες όσα
όσων όσων όσων
όσους όσες όσα

Невідмінювані займенники

τι стільки, що за...
που котрий, хто, що