Особові займенники

Ненаголошені форми займенників

1-а особа 2-а особа 3-я особа
Ονομαστική εγώ εσύ αυτός,-ή,-ό
Γενική μου σου του/της/του
Αιτιατική με σε τον/την/το
Ονομαστική εμείς εσείς αυτοί,-ές,-ά
Γενική μας σας τους
Αιτιατική μας σας τους/τις/τα

Наголошені форми займенників

1-а особа 2-а особа 3-я особа
Ονομαστική εγώ εσύ αυτός,-ή,-ό
Γενική εμένα εσένα σ΄αυτόν,-ήν,-ό
Αιτιατική εμένα εσένα αυτόν,-ήν,-ό
Ονομαστική εμείς εσείς αυτοί,-ές,-ά
Γενική εμάς εσάς σ΄αυτούς,-ές,-ά
Αιτιατική εμάς εσάς αυτούς,-ές,-ά

Використання займенників у формі прямого та непрямого додатків.

Якщо до дієслова відносяться два займенника, що заміняють прямий та непрямий додатки, то вони ставляться перед дієсловом у такому порядку:

Непрямий додаток + Прямий додаток + Дієслово

Наприклад:

(δεν) του το έδωσα. Я йому це дав (Я йому цього не давав).
(δεν) θα σου τον δώσω. Я тобі це дам (Я тобі цього не дам).
να (μην) της την δώσεις Дай її їй (Не давай її їй).

У спонукальних реченнях займенники ставляться після дієслова в наказовому способі.

Ρώτησέ τον. Спитай його.
Γράψτε τούς τα. Напиши їм їх.

При цьому займенник τις змінюється на τες: Φέρτε τις εφημερίδες. Φέρτε τες.

Якщо займенник третьої особи у знахідному відмінку (прямий додаток) стоїть після двоскладового дієслова у наказовому способі (δώσε, πάρε, φέρε), то кінцеве дієслова звичайно опускається: Φέρε το αμέσως. == Φέρ'το αμέσως. Πάρε τες από εδώ == Πάρ'τες από εδώ.

В такому разі, якщо дієслово керує двома займенниками, вони йдуть за ним у зворотньому порядку, тобто спочатку дієслово у знахідному відмінку (прямий додаток), потім займенник в родовому відмінку (непрямий додаток): Φέρε μου το αμέσως. == Φέρ'το μου αμέσως.

Займенники, що виступають додатком, є енклітиками, тому при вживанні з дієсловом утворюється три ненаголошених склади і це вимагає додаткового наголосу відповідно до загальних правил:

Διάβασε το βιβλίο. Διάβασέ το.
Φέρτε την εφημερίδα στον παππού. Φέρτε τού την.