Артикль

Відмінювання означеного артикля

Кафаревуса має тільки означений артикль. Його відмінювання наведено у наступної таблиці:

Відмінок м.р. ж.р. с.р.
Ὀνομαστική τό
Γενική τοῦ τῆς τοῦ
Αἰτιατική τόν τήν τό
Δοτική τῶ, τῷ τῆ, τῇ τῶ, τῷ
Ὀνομαστική οἱ αἱ τά
Γενική τῶν τῶν τῶν
Αἰτιατική τούς τάς τά
Δοτική τοῖς ταῖς τοῖς

Іменники в кличному відмінку часто попереджаються вигуком , тому його іноді називають кличним відмінком означеного артикля.

Особливості використання

На додаток до загальних правил використання артикля треба зауважити наступні особливості його вживання в кафаревусі:

Означений артикль може вживатися самостійно, без іменника, чи радше, із здогадним іменником: τὰ τῆς πατρίδος те, що дотичить нашої вітчизни (здогадується πράγματα), οἱ περὶ αὐτόν ті, що його оточують (здогадується ἄνθρωποι).

Артикль може означувати не лише іменник, але й ціле поняття, виражене через складений вислів: ἡ πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὸν λαόν ἀγάπη любов до вітчизни й народу.

Артикль зустрічається також у ролі вказівного займенника у вислові ὁ μὲν ... ὁ δέ ... один ... а інший..., наприклад: ὁ μὲν ἧτο πλούσιος, ὁ δὲ πτωχός один був багатим, а інший -- бідним.