Rzeczowniki rodzaju nijakiego

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ο

Odmiana rzeczowników na -ο
το ποσ ό σχολεί ο τηλέφων ο
του ποσ ού σχολεί ου τηλέφων ου
το ποσ ό σχολεί ο τηλέφων ο
τα ποσ ά σχολεί α τηλέφων α
των ποσ ών σχολεί ων τηλεφών ων
τα ποσ ά σχολεί α τηλέφων α

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ι

Odmiana rzeczowników na
το ψωμ ί τραγούδ ι
του ψωμ ιού τραγούδ ιου
το ψωμ ί τραγούδ ι
τα ψωμ ιά τραγούδ ια
των ψωμ ιών τραγουδ ιών
τα ψωμ ιά τραγούδ ια

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ος

Odmiana rzeczowników -ος
το λάθ ος μέγεθ ος
του λάθ ους μεγέθ ους
το λάθ ος μέγεθ ος
τα λάθ η μεγέθ η
των λαθ ών μεγεθ ών
τα λάθ η μεγέθ η

Akcent

  1. Akcent w dopełniaczu liczby mnogiej w rzeczownikach równozgłoskowych na -ος pada na ostatnią sylabę (-ών).
  2. W rzeczownikach mających 3 lub więcej zgłosek, akcent przesuwa się o zgłoskę w prawo w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz mianowniku i bierniku liczby mnogiej.

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na (μ)α

Wszystkie rzeczowniki na -(μ)α są nierównozgłoskowe. Akcent w takich rzeczownikach pada na trzecią zgłoskę we wszystkich przypadkach, oprócz dopełniacza liczby mnogiej, który jest akcentowany na drugiej sylabie.

Odmiana rzeczowników na -(μ)α
το σώμ α μάθημ α
του σώμ ατος μαθήμ ατος
το σώμ α μάθημ α
τα σώμ ατα μαθήμ ατα
των σωμ άτων μαθημ άτων
τα σώμ ατα μαθήμ ατα

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ον

Odmiana rzeczowników na -ον
το προϊό ν καθήκο ν
του προϊό ντος καθήκο ντος
το προϊό ν καθήκο ν
τα προϊό ντα καθήκο ντα
των προϊό ντων καθηκό ντων
τα προϊό ντα καθήκο ντα

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch końcówkach, r.n. na αν i εν

Odmiana rzeczowników na -αν i -εν
το σύμπα ν φωνήε ν
του σύμπα ντος φωνήε ντος
το σύμπα ν φωνήε ν
τα σύμπα ντα φωνήε ντα
των συμπά ντων φωνηέ ντων
τα σύμπα ντα φωνήε ντα

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ιμο

Odmiana rzeczowników na -ιμο
το δέσ ιμο ψάξ ιμο κόψ ιμο
του δεσ ίματος ψαξ ίματος κοψ ίματος
το δέσ ιμο ψάξ ιμο κόψ ιμο
τα δεσ ίματα ψαξ ίματα κοψ ίματα
των δεσ ιμάτων ψαξ ιμάτων κοψ ιμάτων
τα δεσ ίματα ψαξ ίματα κοψ ίματα

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ας

Odmiana rzeczowników na -ας
το κρέα ς
του κρέα τος
το κρέα ς
τα κρέα τα
των κρεά των
τα κρέα τα

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ως

Odmiana rzeczowników na -ως
το καθεστώ ς φω ς
του καθεστώ τος φω τός
το καθεστώ ς φω ς
τα καθεστώ τα φώ τα
των καθεστώ ων φώ των
τα καθεστώ τα φώ τα

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.n. na ος

Odmiana rzeczowników na -ος
το γεγονό ς
του γεγονό τος
το γεγονό ς
τα γεγονό τα
των γεγονό των
τα γεγονό τα