Rzeczowniki rodzaju męskiego

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na ας

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego na -ας
ο κανόν ας επαγγελματί ας επιστήμον ας
του κανόν α επαγγελματί α επιστήμον α
τον κανόν α επαγγελματί α επιστήμον α
οι κανόν ες επαγγελματί ες επιστήμον ες
των κανόν ων επαγγελματι ών επιστημόν ων
τους κανόν ες επαγγελματί ες επιστήμον ες

Akcent

W niektórych rzeczownikach rodzaju męskiego na -ας o akcencie na drugą zgłoskę, akcent w dopełniaczu przesuwa się na pierwszą zgłoskę. Do takich rzeczowników należą:

  1. Rzeczowniki na -ίας (ταμίας, καρχαρίας)
  2. Rzeczowniki na -ίστας ( τουρίστας, πιανίστας)
  3. μήνας, άντρας, βλάκας

W rzeczownikach na -ας, jeśli akcent w mianowniku pada na trzecią sylabę, akcent w dopełniaczu liczby mnogiej przesuwa się zgodnie z ogólnymi regułami akcentowania.

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na εας

Odmiana rzeczowników na -εας
ο αποστολ έας
του αποστολ έα
τον αποστολ έα
οι αποστολ είς
των αποστολ έων
τους αποστολ είς

Akcent

Rzeczowniki na -έας zachowują akcent na drugiej sylabie we wszystkich przypadkach, oprócz mianownika i biernika liczby mnogiej, w których akcent przesuwa się na pierwszą sylabę.

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.m. na ης

Odmiana rzeczowników na -ης
ο μαθητ ής εργάτ ης
του μαθητ ή εργάτ η
τον μαθητ ή εργάτ η
οι μαθητ ές εργάτ ες
των μαθητ ών εργατ ών
τους μαθητ ές εργάτ ες

Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego

Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego na -ας
ο γαλατ άς ρήγ ας
του γαλατ ά ρήγ α
τον γαλατ ά ρήγ α
οι γαλατ άδες ρηγ άδες
των γαλατ άδων ρηγ άδων
τους γαλατ άδες ρηγ άδες
Rzeczowniki nierównozgłoskowe na -ες i -ους
ο καναπ ές παππ ούς
του καναπ έ παππ ού
τον καναπ έ παππ ού
οι καναπ έδες παππ ούδες
των καναπ έδων παππ ούδων
τους καναπ έδες παππ ούδες
Rzeczowniki nierównozgłoskowe na -ης
ο βαρκάρ ης ταξιτζ ής
του βαρκάρ η ταξιτζ ή
τον βαρκάρ η ταξιτζ ή
οι βαρκάρ ηδες ταξιτζ ήδες
των βαρκάρ ηδων ταξιτζ ήδων
τους βαρκάρ ηδες ταξιτζ ήδες

Akcent

Rzeczowniki nierównozgłoskowe rodzaju męskiego zachowują akcent na tej samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.

Rzeczowniki o 3ch końcówkach

Rzeczowniki r.m. na -ος
ο λογαριασμ ός φίλ ος υπάλληλ ος
του λογαριασμ ού φίλ ου υπαλλήλ ου
τον λογαριασμ ό φίλ ο υπάλληλ ο
οι λογαριασμ οί φίλ οι υπάλληλ οι
των λογαριασμ ών φίλ ων υπαλλήλ ων
τους λογαριασμ ούς φίλ ους υπαλλήλ ους

Akcent

Jeśli rzeczownik o trzech zakończeniach ma w mianowniku akcent na trzecią zgłoskę, w dopełniaczu l.p. i l.m. oraz w bierniku l.m. akcent przesuwa się na drugą zgłoskę (patrz υπάλληλος w powyższej tabeli).