Rzeczowniki rodzaju żeńskiego

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na α

Odmiana rzeczowników na
η σελίδ α γλώσσ α ταυτότητ α
της σελίδ ας γλώσσ ας ταυτότητ ας
την σελίδ α γλώσσ α ταυτότητ α
οι σελίδ ες γλώσσ ες ταυτότητ ες
των σελίδ ων γλωσσ ών ταυτοτήτ ων
τις σελίδ ες γλώσσ ες ταυτότητ ες

Akcent

Jeśli rzeczownik na ma w mianowniku akcent na trzecią zgłoskę, akcent w dopełniaczu liczby mnogiej przenosi się na drugą zgłoskę.

Rzeczowniki równozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na η

Odmiana rzeczowników na
η αδελφ ή βρύσ η ζάχαρ η
της αδελφ ής βρύσ ης ζάχαρ ης
την αδελφ ή βρύσ η ζάχαρ η
οι αδελφ ές βρύσ ες ζάχαρ ες
των αδελφ ών βρυσ ών    
τις αδελφ ές βρύσ ες ζάχαρ ες

Akcent

Rzeczowniki równozgłoskowe rodzaju żeńskiego zachowują akcent na tej samej sylabie co w mianowniku liczby pojedynczej.

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na α i ου

Odmiana rzeczowników na i -ου
η μαμ ά αλεπ ού
της μαμ άς αλεπ ούς
την μαμ ά αλεπ ού
οι μαμ άδες αλεπ ούδες
των μαμ άδων αλεπ ούδων
τις μαμ άδες αλεπ ούδες

Rzeczowniki nierównozgłoskowe o 2-ch zakończeniach, r.ż. na η

Odmiana rzeczowników na
η λέξ η δυνάμ η
της λέξ ης  /  λέξ εως δυνάμ ης  /  δυνάμ εως
την λέξ η δυνάμ η
οι λέξ εις δυνάμ εις
των λέξ εων δυνάμ εων
τις λέξ εις δυνάμ εις

Rzeczowniki o 3ch zakończeniach. r.ż. na ος

Odmiana rzeczowników na -ος
η αεροσυνοδ ός καπνοδόχ ος είσοδ ος
της αεροσυνοδ ού καπνοδόχ ου εισόδ ου
την αεροσυνοδ ό καπνοδόχ ο είσοδ ο
οι αεροσυνοδ οί καπνοδόχ οι είσοδ οι
των αεροσυνοδ ών καπνοδόχ ων εισόδ ων
τις αεροσυνοδ ούς καπνοδόχ ους εισόδ ους

Akcent

Jeśli rzeczownik o trzech zakończeniach ma w mianowniku akcent na trzecią zgłoskę, w dopełniaczu l.p. i l.m. oraz w bierniku l.m. akcent przesuwa się na drugą zgłoskę (patrz είσοδος w powyższej tabeli).