Кількісні числівники

ЗначенняЧислівник
0 μηδέν
1 ένας ,  ένα
2 δύο
3 τρεις ,  τρία
4 τέσσερις ,  τέσσερα
5 πέντε
6 έξι
7 επτά/εφτά
8 οκτώ/οχτώ
9 εννέα/εννιά
10 δέκα
11 ένδεκα
12 δώδεκα
13 δεκατρία
14 δεκατέσσερα
15 δεκαπέντε
16 δεκαέξι
17 δεκαεπτά/δεκαεφτά
18 δεκαοκτώ/δεκαοχτώ
19 δεκαεννέα/δεκαεννιά
20 είκοσι
21 είκοσι ένα
22 είκοσι δύο
23 είκοσι τρία
30 τριάντα
31 τριάντα ένα
40 σαράντα
50 πενήντα
60 εξήντα
70 εβδομήντα
80 ογδόντα
90 ενενήντα
100 εκατό
101 εκατόν ένα
102 εκατόν δύο
200 διακόσιοι ,  -α
300 τριακόσιοι ,  -α
400 τετρακόσιοι ,  -α
500 πεντακόσιοι ,  -α
600 εξακόσιοι ,  -α
700 επτακόσιοι ,  -α
800 οκτακόσιοι ,  -α
900 εννιακόσιοι ,  -α
1000 χίλια
2000 δύο χιλιάδες
3000 τρεις χιλιάδες
4000 τέσσερις χιλιάδες
1.000.000ένα εκατομμύριο
1.000.000.000ένα δισεκατομμύριο
1.000.000.000.000ένα τρισεκατομμύριο

Відмінювання числівника ένας

Ονομαστική ένας μία ένα
Γενική ένα(ν) μία ένα
Αιτιατική ενός μίας ενός

На відміну від неозначеного артикля, що має лиш один склад (μια), жіночий рід числівника один має два склади (μία).

Αγόρασα μόνο μία ζακέτα. Я купив лиш один жакет. (числівник)

Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς. Колись давно (букв. "одного разу") жив-був цар. (артикль)

Відмінювання числівників τρεις и τέσσερις

Ονομαστική τρεις τρεις τρία
Γενική τρεις τρεις τρία
Αιτιατική τριών τριών τριών
Ονομαστική τέσσερις τέσσερις τέσσερα
Γενική τέσσερις τέσσερις τέσσερα
Αιτιατική τεσσάρων τεσσάρων τεσσάρων

Відмінювання числівника χίλια

Ονομαστική χίλιοι χίλιες χίλια
Γενική χίλιους χίλιες χίλια
Αιτιατική χιλίων χιλίων χιλίων

Числівник χίλια приймає форму χιλιάδες, якщо кількість тисяч більше однієї.

Поняття обидва передається виразом οι δύο, τα δύο.

В кафаревусі обидва передається словом ἀμφότεροι,‐αι,‐α.

Узгодження числівників

Всі відмінювані числівники (одиниці, трійки, четвірки та сотні) у першій групі узгоджуються з обчислюваними іменниками, а в кожній наступній групі - з числівником попередньої (тобто одиниці з іменником, десятки з одиницями, сотні з десятками, тощо). Рід та число всієї конструкції узгоджуються з родом та числом числівника старшого порядку. Наприклад:

4 стільці οι τέσσερις καρέκλες
644 стільці οι εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
1.644 стільці οι χίλιες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
533.644 стільці οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
964.533.644 стільці τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες σαράντα τέσσερις καρέκλες
4 книги τα τέσσερα βιβλία
644 книги τα εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία
1.644 книги τα χίλια εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία
533.644 книги οι πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία
964.533.644 книги τα εννιακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα βιβλία

Арифметичні дії

Для лічби та в математиці використовуються форми числівника середнього роду.

Арифметичні дії передаються наступним чином:

2 + 2 = 4 δύο συν δύο ίσον (або κάνουν) τέσσερα
5 - 3 = 2 πέντε μείον (або πλην) τρία ίσον δύο
7 x 4 = 28 επτά επί τέσσερα δίνουν είκοσι οκτώ або επτά οι τέσσερες δίνουν είκοσι οκτώ
10 : 2 = 5 δέκα διά δύο ίσον πέντε

Число, що позначає відсоток, читається так: 15% - δέκα τοις εκατό. (τοις - давальний відмінок означеного артикля кафаревуси.)