Числівникові прислівники

Числівникові прислівники вказують, скільки разів відбулася якась дія (порівн. укр. один раз, двічі, тричі). У грецькій мові числівникові прислівники звичайно утворюються описово, за допомогою іменника φορά: μια φορά один раз, δύο φορές двічі, тощо.

В кафаревусі існують синтетичні форми, що утворюються за допомогою суфікса -άκις.

Прислівник Значення
1-10
один раз
двічі
тричі
чотири рази
πεντάκις пять разів
εξάκις шість разів
επτάκις сім разів
οκτάκις вісім разів
εννεάκις дев'ять разів
δεκάκις десять разів
11-19
ενδεκάκις одинадцять разів
δωδεκάκις дванадцять разів
δεκατριάκις тринадцять разів
δεκατετράκις чотирнадцять разів
δεκαπεντάκις п'ятнадцять разів
δεκαεξάκις шістнадцять разів
δεκαεπτάκις сімнадцять разів
δεκαοκτάκις вісімнадцять разів
δεκαεννεάκις дев'ятнадцять разів
20-90
εικοσάκις двадцять разів
τριακοντάκις тридцять разів
сорок разів
πεντηκοντάκις п'ятдесят разів
εξηκοντάκις шістдесят разів
εβδομηκονδάκις сімдесят разів
вісімдесят разів
ενενηκοντάκις дев'яносто разів
100-900
εκατοκονδάκις сто разів
двісті разів
триста разів
чотириста разів
πεντακοσιάκις п'ятсот разів
εξακοσιάκις шістсот разів
επτακοσιάκις сімсот разів
οκτακοσιάκις вісімсот разів
εννεακοσιάκις дев'ятсот разів