Порядкові числівники

Порядкові числівники відмінюються як прикметники на -ος , - η , - ο. Нижче в таблиці наведені форми чоловічого роду порядкових числівників:

Кількісний Порядковий
Одиниці
1 ένα πρώτος
2 δύο δεύτερος
3 τρία τρίτος
4 τέσσερα τέταρτος
5 πέντε πέμπτος
6 έξι έκτος
7 επτά/εφτά έβδομος
8 οκτώ/οχτώ όγδοος
9 εννέα/εννιά ένατος
Перший десяток
10 δέκα δέκατος
11 ένδεκα ενδέκατος
12 δώδεκα δωδέκατος
13 δεκατρία δέκατος τρίτος
14 δεκατέσσερα δέκατος τέταρτος
Десятки
20 είκοσι εικοστός
30 τριάντα τριακοστός
40 σαράντα τετρακοστός, σαρακοστός
50 πενήντα πεντηκοστός
60 εξήντα εξηκοστός
70 εβδομήντα εβδομηκοστός
80 ογδόντα ογδοηκοστός
90 ενενήντα εννενηκοστός
Сотні
100 εκατό εκατοστός