Іменники чоловічого роду

Рівноскладові іменники 2-х закінчень чоловічого роду на ας

Відмінювання іменників чоловічого роду на -ας
ο κανόν ας επαγγελματί ας επιστήμον ας
του κανόν α επαγγελματί α επιστήμον α
τον κανόν α επαγγελματί α επιστήμον α
οι κανόν ες επαγγελματί ες επιστήμον ες
των κανόν ων επαγγελματι ών επιστημόν ων
τους κανόν ες επαγγελματί ες επιστήμον ες

Наголос

В деяких іменниках 2-х закінчень чоловічого роду з наголосом у називному відмінку на 2-му складі, наголос в родовому відмінку множини переноситься на 1-й склад. До таких іменників належать:

  1. Іменники на -ίας (ταμίας, καρχαρίας)
  2. Іменники на -ίστας ( τουρίστας, πιανίστας)
  3. μήνας, άντρας, βλάκας

Згідно з загальними правилами наголошення, в іменниках на -ας з наголосом на третьому складі, в родовому відмінку множини наголос переноситься на один склад вправо.

Рівноскладові іменники 2-х закінчень ч.р. на εας

Відмінювання іменників на -εας
ο αποστολ έας
του αποστολ έα
τον αποστολ έα
οι αποστολ είς
των αποστολ έων
τους αποστολ είς

Наголос

В іменниках на -έας наголос на другому складі зберігається в усіх відмінках, крім називного та знахідного множини, де наголос переноситься на перший склад.

Рівноскладові іменники 2-х закінчень ч.р. на ης

Відмінювання іменників на -ης
ο μαθητ ής εργάτ ης
του μαθητ ή εργάτ η
τον μαθητ ή εργάτ η
οι μαθητ ές εργάτ ες
των μαθητ ών εργατ ών
τους μαθητ ές εργάτ ες

Нерівноскладові іменники чоловічого роду

Нерівноскладові іменники 2-х закінчень ч.р. на -ας
ο γαλατ άς ρήγ ας
του γαλατ ά ρήγ α
τον γαλατ ά ρήγ α
οι γαλατ άδες ρηγ άδες
των γαλατ άδων ρηγ άδων
τους γαλατ άδες ρηγ άδες
Нерівноскладові іменники 2-х закінчень на -ες та -ους
ο καναπ ές παππ ούς
του καναπ έ παππ ού
τον καναπ έ παππ ού
οι καναπ έδες παππ ούδες
των καναπ έδων παππ ούδων
τους καναπ έδες παππ ούδες
Нерівноскладові іменники 2-х закінчень на -ης
ο βαρκάρ ης ταξιτζ ής
του βαρκάρ η ταξιτζ ή
τον βαρκάρ η ταξιτζ ή
οι βαρκάρ ηδες ταξιτζ ήδες
των βαρκάρ ηδων ταξιτζ ήδων
τους βαρκάρ ηδες ταξιτζ ήδες

Наголос

Нерівноскладові іменники чоловічого роду несуть наголос на одному й тому ж складі в усіх відмінках однини та множини.

Іменники 3-х закінчень

Іменники 3-х закінчень ч.р. на -ος
ο λογαριασμ ός φίλ ος υπάλληλ ος
του λογαριασμ ού φίλ ου υπαλλήλ ου
τον λογαριασμ ό φίλ ο υπάλληλ ο
οι λογαριασμ οί φίλ οι υπάλληλ οι
των λογαριασμ ών φίλ ων υπαλλήλ ων
τους λογαριασμ ούς φίλ ους υπαλλήλ ους

Наголос

В іменників 3-х закінчень з наголосом на 3-му складі в називному відмінку однини при відмінюванні наголос переходить на 2-й склад у родовому відмінку однини та множини та знахідному множини. Див. υπάλληλος у попередній таблиці.